دمی با سقراط

از سقراط پرسیدند : عجیب ترین مردمان چه کسانی هستند؟ پاسخ داد: آنان که حقیقت را رها می کنند و دروغ می گویند. پرسیدند؛ از دروغگویان عجیب تر چه کسانی هستند؟ گفت: دروغگویانی که حرف های دروغ خود را باور می کنند.

/ 1 نظر / 17 بازدید