تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی

این کتاب ترجمه ای است از کتاب  تاریخ الفن عند العرب و المسلمین نوشته انورالرّفاعی، نویسنده معاصر سوری، که اولین بار در سال 1973م منتشر گردید و بار دیگر در سال 1977م تجدید چاپ شد. کار ترجمه این کتاب را من بر اساس چاپ دوم آن صورت داده ام. چاپ اول این ترجمه در سال 1377 شمسی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد منتشر و بار دیگر در اواخر سال 1384 تجدید چاپ شد. رفاعی در نوشتن این کتاب از نظمی خاص پیروی کرده و هنرهای اسلامی را دسته بندی و ذیل هر دسته، به تغییر و تحولات آن رشته هنری در دوره ها و سرزمینهای مختلف اسلامی پرداخته است. حجم مناسب مطالب و آشنایی نویسنده با فرهنگ اسلامی از دیگر ویژگی های این کتاب است. تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی هم اکنون در دوره های لیسانس و فوق لیسانس رشته تاریخ و تمدن اسلامی به عنوان متن درس تاریخ هنر اسلامی تدریس می گردد و یکی از منابع آزمون فوق لیسانس این رشته است. لازم است به مطلبی که در مقدمه کتاب از قلم افتاده نیز اشاره کنم و آن اینکه پیشنهاد ترجمه این کتاب را اولین بار دوست عزیزم دکتر سید جمال موسوی، استاد گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران، به این جانب داد و نسخه ای از آن را که از نمایشگاه بین المللی تهیه کرده بود، از سر لطف در اختیار من قرار داد. انتخاب تصویر روی جلد و طرح آن نیز کار دوست دیگرم سید مسعود هاشمی است. از این دو دوست گرامی سپاسگزارم. جز این فکر کرده ام که چنانچه زمینه ای برای چاپ چهارم کتاب فراهم شود، آن را با اصلاحات و ویرایش جدید (که جزئیات آن بماند برای بعد) منتشر کنم.     

/ 0 نظر / 20 بازدید