نگاهی نو به سفرنامه ناصرخسرو

مؤلف این کتاب با بررسی قدیمی ترین نسخه های خطی این کتاب – که به گفته او چندان قدمتی هم ندارند – و نیز تطبیق و مقایسه محتوای سفرنامه با متون تاریخی و نیز نقد عقلی مطالب کتاب، در پی اثبات این ادعاست که متن مشهور به « سفرنامه ناصرخسرو» اصالتی ندارد. نویسنده علاوه بر بحث پیرامون نسخه های خطی سفرنامه و توجه دادن به این نکته که این نسخه ها تنها حدود ۱۲۰ سال قدمت دارند، به مسأله طول راه و مسافات شهرها در سده ۵ ق و تطبیق آنها با اطلاعات ارائه شده در سفرنامه، تناقض برخی مطالب این کتاب با واقعیت های تاریخی، مجهول و ناشناس بودن بسیاری از رجال علمی و ادبی که نام آنان در سفرنامه آمده است و نیز اشکالات موجود در شرح حال برخی دیگر و ... پرداخته و در انتها نتیجه گرفته که تدوین این کتاب و نسبت دادن آن به حکیم مشهور سده ۵ ق مسأله ای مشکوک و به احتمال زیاد سیاسی است که ظاهرا توسط وابستگان کمپانی هند شرقی و با هدف هایی خاص چهره بسته است. نکته جالب در باره این کتاب ناشناس ماندن آن است. من خود بسیاری از اهل ادبیات و تاریخ را دیده ام که نه تنها این کتاب را نخوانده اند بلکه حتی از چاپ آن نیز مطلع نیستند. بر این اساس، بدون داوری در خصوص محتوای این کتاب جالب، دوستان را به مطالعه « نگاهی نو به سفرنامه ناصرخسرو» توصیه می کنم.

/ 3 نظر / 50 بازدید
سلمان

نوروز مبارک بعد از چندی آمدم خواندم لذت بردم آموختم

سدید

من دنبال این کتاب هستم و از بد گوگل به اینجا به پناه آمده ام[نیشخند] بهرحال امیدوارم اگرهم این کتاب کتابی بر اساس تئوری توطئه باشه (که علاقه ای ندارم..) باز بدور از معلطه و همراه با استدالال و مستند باشه..........

داريوش

حضرت استاد! دکتر رضا ثقفی در مجله‌ی کلک سابق، نقدی مفصل بر این کتاب نوشته است. در شماره‌ی دی و بهمن ۷۳، شماره‌های ۵۸۰۵۹؛ صص ۲۴۳-۲۲۱.