بسیار اما ...

در چند دهه اخیر، نوشتن کتابهایی در تاریخ صدر اسلام و شرح حال پیامبر(ص) در کشور ما رواج فراوانی یافته است. گرچه در نگاه اول، این کثرت خود موضوعی مثبت است، اما دقت بیشتر در محتوای بسیاری از این کتب، صورتی دیگر از ماجرا را آشکار می سازد و آن کیفیت ضعیف این آثار است. بر این اساس می توان مدعی شد که گرچه شمار تاریخهایی از زندگانی پیامبر اکرم که در چند دهه اخیر در کشور ما نوشته شده، شاید به صدها اثر بالغ گردد، اما از آن همه، تعداد کتابهایی که به لحاظ روش و محتوی، آثاری قابل قبول به شمار می آیند، به 10 اثر نیز نمی رسد. سوال این است که این وضع ناشی از چه عواملی است؟ نگارنده بر این عقیده است که در وهله اول، مقدس بودن موضوع این تاریخ، دست مورخین را در پرداختن به مطالبی تازه در آن می بندد. این موضوع البته در دوره های مختلف دارای شدت و ضعف است، ولی همواره مقدس بودن یک موضوع، محدودیتهایی را بر مورخ تحمیل می کند. مخالفتهای بیرونی با شخصیت پیامبر اکرم و نقد و گاه توهینهای پیروان سایر ادیان نیز بر شدت این محدودیتها می افزاید، از اینرو که گمان می رود؛ طرح برخی موضوعات در باره آن حضرت، بهانه جدیدی به دست مخالفان خواهد داد. اما علت دیگر نازل بودن کیفیت این آثار، سطح پایین معلومات تاریخی نویسندگان آنها و آشنا نبودن ایشان با روشهای تحقیق در تاریخ است. طبیعتا نویسنده ای که تحصیلات و مطالعاتی مناسب در تاریخ اسلام ندارد و اصولا با روشهای جدید تحقیق در تاریخ بیگانه است و حتی درک صحیحی از تفاوت تحقیقات تاریخی با پژوهشهای کلامی ندارد، قادر نخواهد بود که کتابی قابل قبول عرضه کند. بر اینها باید عدم آشنایی بسیاری از مورخان نسبت به اصول دانشهایی مانند سیاست، جامعه شناسی و اقتصاد را افزود؛ شکی نیست که اینگونه علوم به مورخ اجازه می دهند، تا زاویه دید خود را نسبت به موضوع عوض کند و از منظری جدید به آن بنگرد. در فقدان مواردی که برشمردیم، ظاهرا نباید منتظر آثاری نو و خواندنی در تاریخ زندگانی پیامبر باشیم. 

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
محمودپور

از دين وب بامسمای شما خوشحال شدم. اما بعد... گمان می کنم چاپ کتاب و پخش آن مانند هر محصول دیگری تابع قانون عرضه و تقاضا در بازار است. به واقع علت اصلی کثرت آثار را باید در همین حوزه بررسی کرد. تا بعد

آرش

با عرض سلام. داستاهای تخیلی من و اژدها با داستان "نجات درخت کهن: خوان اول - افسانه غورباقه طلایی" به روز شد.

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.