یک پیام و یک پاسخ

جناب آقای مهدی مجتهدی که دانشجوی دوره دکتری تاریخ و تمدن اسلامی است، در باره یادداشت « ابوبکر از مدینه تا سبزوار»  پیامی فرستاده اند که اول بخشهایی از آن را می آورم و بعد نظر خود را. ایشان نوشته اند:  « سلام علیکم ...در تاکید بر نکته جالب شما یاد بخشی از پایان نامه ام افتادم ... بحث ناصبی گری بود و بخش « ناصبی به مثابه یک اتهام». آنجا ماجرایی را نقل کردم از دو تن به نامهای علی و معاویه که به دادخواهی نزد امیر زیدی طبرستان رفتند. امیر بنا به اسم، حق را به علی نام داد. دیگری چون سرّ ماجرا بدانست گفت: امیر در اینجا سرّی نهفته که باید گفت و آن اینکه پدر این مرد ناصبی بود و از ترس رافضیان نامش را علی نهاد و پدر من شیعی بود و از ترس ناصبیان مرا نام معاویه کرد... (ماجرا را بسیاری از جمله ابن اثیر آورده اند). منظور اینکه این بحث جالب و پر دامنه است. نمی دانم اگر مطرح شود یا مقاله پژوهشی از آن دربیاوریم به کسی برمی خورد یا اینکه گوشه ای از تاریخ اجتماعی ما روشن می شود. نمی دانم! شما بفرمایید!».خدمت جناب آقای مجتهدی عرض می کنم که اگر در این باره مقاله ای پژوهشی بنویسند، هم بخشی از تاریخ اجتماعی ما روشن می شود و هم به کسانی برخواهد خورد. زیرا متأسفانه بعضی آدمها چنان کم حوصله اند، که تاب شنیدن آنچه صدها سال پیش اتفاق افتاده و در کتب تاریخی ثبت شده را نیز ندارند. توصیه من به آقای مجتهدی این است که مقاله خود را در این باره بنویسند و پیش از چاپ به موافقان و مخالفان بدهند تا بخوانند تا در این باره باب گفتگویی باز شود. از میان این گفتگوها معمولا راهی برای تعدیل نظرات و چاپ چنین مطالبی نیز پیدا خواهد شد. 

/ 1 نظر / 11 بازدید
zahra nuruzi

واقعا متاسفم.عربستان سعودی باهمه تحجر فکری که دارد خیابانی به نام شارع علی ونیز چهراهی به همین نام دارد.بسیاری از هتلها به نام فندق الزهرا نامیده شده است ومن پرسیدم اسم مذکور همان حضرت زهرا دخت پیامبراست.اب شرب مدینه ودستگاه تصفیه ان در محل ابارعلی (ابیارعلی همان چاها وزمینهایی که امام حفر ووقف کرد)است وان به سراسرعربستان صادر میشود.به هتلهای ایرانی اجازه نامگذاری اسامی ائمه داده میشودمثل فندق الحسین الذهبی.ولی در کشور ما چنین نیست؟چرا؟ایا در سال انسجام ملی و.....نمیتوان فکری درین باره کرد؟