سیاستمداران و تاریخ

مراجعه به تاریخ، تنها کار مورخان نیست؛ بلکه گروهها و افراد زیادی به تاریخ رجوع می کنند. به عنوان مثال می توان به معلمان، مبلغان، هنرمندان، روزنامه نگاران و سیاستمداران اشاره کرد. انگیزه ها و اهداف این افراد و گروهها البته یکسان نیست. به عنوان مثال یک معلم تاریخ برای یافتن موادی برای آموزش به شاگردانش به سراغ تاریخ می رود، یک هنرمند ممکن است برای یافتن سوژه ای برای خلق اثری هنری (کشیدن تابلویی، سرودن شعری یا نوشتن داستانی) به تاریخ مراجعه کند. روزنامه نگاران علی الظاهر برای جلب نظر خوانندگان خود به تاریخ سر می زنند، اما سیاستمداران متفاوت از سایرین هستند: آنان نه به دنبال خلق اثری هنری هستند، نه قصد تعلیم تاریخ دارند، و نه حتی در باطن امر در پی راضی کردن مخاطبین خویشند. سیاستمداران به تبع ماهیت کار خویش، در پی تأثیر در جریان امور هستند. به همین دلیل، نزد آنان مراجعه به تاریخ وسیله ای است برای رسیدن به اهدافشان؛ اینکه وضعیت خود را تحکیم بخشند یا رقبا را با چالش مواجه سازند. بنابراین آنان در تاریخ پی چیزهایی می گردند که وصول به اهدافشان را تسهیل کند. این است که به گفته مایکل استنفورد؛ سیاستمداران نه برای کشف حقیقت بلکه تنها برای به دست آوردن مستمسک به تاریخ رجوع می کنند. روشن است که در این روند آنچه قربانی می شود، حقایق تاریخی است که گاه بزرگنمایی می شوند، گاه جنبه هایی از آنها مغفول می ماند و یا اینکه ماهیتشان کاملا دگرگون عرضه می گردد. نتیجه در هرحال یک چیز است: تحریف تاریخ. البته نمی توان به این دلیل این گروه را از مراجعه به تاریخ منع کرد، بلکه می توان از آنان خواست تا صرف نظر از شخصیت سیاسی خود، به عنوان اشخاصی حقیقی و با التزام به روشهای علم تاریخ، وارد این عرصه شوند.     

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
جمال موسوی

سلام! تبريک ميگم هم به خاطر نوشته های خوب و هم به خاطر خوب نوشتن. يعنی خوب نويس هستی و روان نويس. خواننده خسته نميشه. انتخاب نام زيبا و بجای ماه روز هم تبريک داره. در باره اين مقاله هم بعدا شايد چيزی بنويسم.

جمال موسوی

سلام! تبريک ميگم هم به خاطر نوشته های خوب و هم به خاطر خوب نوشتن. يعنی خوب نويس هستی و روان نويس. خواننده خسته نميشه. انتخاب نام زيبا و بجای ماه روز هم تبريک داره. در باره اين مقاله هم بعدا شايد چيزی بنويسم.

مريم

سلام