صدمین پست

این پست صدمین پستی است که در وبلاگ ماهروز می نویسم . ٩٩ پست گذشته را طی اقامت در اصفهان و در طول ٨ ماه اخیر نوشته بودم ، اما از این پست به بعد را در مشهد خواهم نوشت. دلیل تعطیلی یک هفته ای اخیر هم اسباب کشی و طی طریق از اصفهان تا مشهد و ماتبع آن بود. در پست های گذشته سعی کردم که بجز مطالب و موضوعات تاریخی کمتر به سراغ موضوعات دیگر بروم. خوشحالم که تعداد بازدید کنندگان ماهروز افزایشی آرام ولی امیدوار کننده داشت. شماری از دوستان و دانشجویان قدیمی ام را از همین طریق پیدا کردم. تبادل نظراتی نیز که با دوستان از طریق کامنت ها صورت گرفت، برایم جالب و لذتبخش بود. رویه ماهروز از این پس نیز همان خواهد بود که بود. امیدوارم تعداد بازدیدکنندگان بازهم افزایش پیدا کند و تعداد کامنت ها بیشتر شود. برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم.

/ 7 نظر / 12 بازدید
محمود

به دانشکده خوش آمدید. من از حضورتان خوشحالم.

مسافر

خوش آمدید...[گل]

خواننده

به مشهد خوش آمدید

خواننده

به مشهد خوش آمدید.

قاسمی

برای شما استاد عزیز هم آرزوی موفقیت داریم

قاسمی

برای شما استاد عزیز هم آرزوی موفقیت داریم

قاسمی

برای شما استاد عزیز هم آرزوی موفقیت داریم