برج های کبوتر

کاربرد آنها گردآوری کود پرندگان برای استفاده در زمین های زراعی بوده است. شیوه کار به این صورت بوده که کشاورزان با ساختن این بناها در کنار مزارع خود، آنها را به پناهگاه پرندگان تبدیل و ضمن حفاظت از این حیوانات، کود مورد نیاز مزرعه خود را نیز تأمین می کرده اند. تعداد زیادی از این برج ها در شهر اصفهان و اطراف آن واقع شده اند که گرچه کاربرد سابق را ندارند، اما بسیاری شان بازسازی و مرمت گردیده اند و اکنون به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می آیند. یکی از مشهورترین برج های کبوتر اصفهان در انتهای خیابانی قرار دارد که به همین دلیل " خیابان برج " نامگذاری شده است. همچنین می توان به برج رهنان و برج واقع در محوطه دانشگاه اصفهان اشاره کرد. برج دستگرد در خمینی شهر نیز از برج های زیبای این منطقه است. در اطراف جاده فرودگاه اصفهان نیز تعداد زیادی برج کبوتر قرار دارد که البته توجهی به آنها نشده و برخی از آنها درمعرض تخریب واقع شده اند. یکی از اساتید کشاورزی که در باره برج های کبوتر تحقیق کرده بود ابراز می داشت که از بعضی از این برج ها سالیانه حدود ۱۰ تن کود استخراج می شده است. برج های کبوتر را می توان نمونه ای جالب از هوشمندی کشاورزان این مناطق و تعامل مثبت انسان با طبیعت قلمداد کرد.

برج کبوتر در محوطه دانشگاه اصفهان

/ 4 نظر / 13 بازدید
دکتر صباغ

بعد سال ها شما را در سایت هادی دیدم.امیدوارم همیشه موفق و سالم باشید.

دکتر صباغ

بعد سال ها نشانی از شما در سایت هادی یافتم.امیدوارم سلامت و همیشه موفق باشید.ارادت مرا قبول کنید

قنوات

دوست گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر صباغ. از لطف حضرت عالی سپاسگزارم. امیدوارم فرصتی دست دهد و از پس این همه سال دوری دیداری تازه کنیم. مستدام باشید.

الهه باقری

سلام و درود ... آقا دکتر قنوات ، با اندکی خوش بینی میتوان این کبوتر خانه ها را به دوره ی ساسانیان نسبت داد ولی از زمانی که جهانگردان از دوره ی صفویه به ایران آمدنددر نوشته های آنها نشان می دهد که از زمان ایلخانان مغول برج های کبوتر وجود داشته اند . شاردن شمار این کبوتر خانه ها را 3000 عنوان کرده است . آقای دکتر ایمیلی برای شما ارسال کردم خوشحال می شوم اگر جوابم را بدهید . بدرود....